Venues

Name Address Active Events
Afrikana Ierofanton 13, Athens
Afrikana Jazz Bar 13 Ierofanton str., Athens
Athens World Jazz Music Festival 134 - 136 Ermou Str, Athens
Booze Upstairs 57 Kolokotroni str, Athens
Faust Bar-theatre-arts Kalamiotou 11 & Athinaidos 12, 10560 Athens, Greece, Athens
Gazarte Voutadon 32-34, Gazi, Athens
Half Note Jazz Club 17 Trivonianou Street, Athens
Numismatic Museum, Athens 12 Panepistimiou str., (Iliou Melathron), Athens
Onassis Cultural Centre Galaxia 2 & Euridamandos, Athens
Orrin Evans, Nasheet Waits, Eric Revis Τριβωνιανού 17, Athens
The Megaron, The Athens Concert Hall Vas. Sofias & Kokkali, Athens
The Zoo 45 Zoodochou Pigis, Chalandri, Athens
Work Bar Cafe 61 Voutsina str., Holargos, Athens
Name Address
Work Bar Cafe 61 Voutsina str., Holargos, Athens
The Zoo 45 Zoodochou Pigis, Chalandri, Athens
Faust Bar-theatre-arts Kalamiotou 11 & Athinaidos 12, 10560 Athens, Greece, Athens
Numismatic Museum, Athens 12 Panepistimiou str., (Iliou Melathron), Athens
Afrikana Ierofanton 13, Athens
Onassis Cultural Centre Galaxia 2 & Euridamandos, Athens
Afrikana Jazz Bar 13 Ierofanton str., Athens
Booze Upstairs 57 Kolokotroni str, Athens
The Megaron, The Athens Concert Hall Vas. Sofias & Kokkali, Athens
Gazarte Voutadon 32-34, Gazi, Athens
Orrin Evans, Nasheet Waits, Eric Revis Τριβωνιανού 17, Athens
Athens World Jazz Music Festival 134 - 136 Ermou Str, Athens
Half Note Jazz Club 17 Trivonianou Street, Athens
Name Address
Half Note Jazz Club 17 Trivonianou Street, Athens
Onassis Cultural Centre Galaxia 2 & Euridamandos, Athens
Work Bar Cafe 61 Voutsina str., Holargos, Athens
The Zoo 45 Zoodochou Pigis, Chalandri, Athens
Faust Bar-theatre-arts Kalamiotou 11 & Athinaidos 12, 10560 Athens, Greece, Athens
Numismatic Museum, Athens 12 Panepistimiou str., (Iliou Melathron), Athens
Afrikana Ierofanton 13, Athens
Afrikana Jazz Bar 13 Ierofanton str., Athens
Booze Upstairs 57 Kolokotroni str, Athens
The Megaron, The Athens Concert Hall Vas. Sofias & Kokkali, Athens
Gazarte Voutadon 32-34, Gazi, Athens
Orrin Evans, Nasheet Waits, Eric Revis Τριβωνιανού 17, Athens
Athens World Jazz Music Festival 134 - 136 Ermou Str, Athens
Name Address
Name Address
Booze Upstairs (0) 57 Kolokotroni str, Athens, Greece
Half Note Jazz Club (0) 17 Trivonianou Street, Athens, Greece
Afrikana (0) Ierofanton 13, Athens, Greece
Athens World Jazz Music Festival (0) 134 - 136 Ermou Str, Athens, Greece
Faust Bar-theatre-arts (0) Kalamiotou 11 & Athinaidos 12, 10560 Athens, Greece, Athens, Greece
The Zoo (0) 45 Zoodochou Pigis, Chalandri, Athens, Greece
Work Bar Cafe (0) 61 Voutsina str., Holargos, Athens, Greece
Onassis Cultural Centre (0) Galaxia 2 & Euridamandos, Athens, Greece
Gazarte (0) Voutadon 32-34, Gazi, Athens, Greece
Afrikana Jazz Bar (0) 13 Ierofanton str., Athens, Greece
The Megaron, The Athens Concert Hall (0) Vas. Sofias & Kokkali, Athens, Greece
Numismatic Museum, Athens (0) 12 Panepistimiou str., (Iliou Melathron), Athens, Greece
Orrin Evans, Nasheet Waits, Eric Revis (0) Τριβωνιανού 17, Athens, Greece

Tickets

Start your ticket shopping from Jazz Near You and you'll support us in the process. Learn how.